Adatkezelési tájékoztató

1. Weboldalunk címe

https://vevoszerzo-weboldalak.hu (továbbiakban: Weboldal)

2. Kik vagyunk?

A weboldal tulajdonosa:

Média-Mix Betéti Társaság

 • Székhely: 6725 Szeged, Sárkány u. 10.
 • Cégj. sz.: 06-06-000085
 • Adószám: 21615207-1-06
 • Képviselő: Lovászi József ügyvez.
 • Tel.: +36 30 938 7561
 • E-mail: lovaszi(kukac)invitel.hu

Tárhelyszolgáltató, technikai üzemeltető:

Webhold Internet Bt.

 • Tel.: +36 20  381 4891
 • E-mail: info@wp-tarhely.hu
 • Postacím: 2072 Zsámbék, Terv utca 11

Adatkezelő:

Média-Mix Betéti Társaság

 • Képviselő: Lovászi József ügyvez.
 • E-mail: lovaszi(kukac)invitel.hu

Tartalomkezelő:

Média-Mix Betéti Társaság

 • Képviselő: Lovászi József
 • E-mail: lovaszi(kukac)invitel.hu

3. Weboldalunk célja, rendeltetése

Weboldalunkon korszerű és bevált online marketing megoldásokat kínálunk kis- és közepes vállalkozásoknak, alapítványoknak, egyesületeknek, önkormányzatoknak és egyéb szervezeteknek.

4. Adatvédelmi tájékoztatónk célja

Ezzel a tájékoztatóval informálni – és egyúttal biztosítani – kívánjuk Weboldalunk látogatóit és felhasználóit arról, hogy Weboldalunk működtetése, üzemeltetése során maximálisan igyekszünk betartani az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvényben) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Tájékoztatónkban bemutatjuk, ki ennek a weboldalnak a tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője, illetve hogyan gyűjt, tárol és kezel a Weboldal személyes adatokat, valamint miképpen biztosítjuk az Érintettek számára a személyes adataikkal kapcsolatos önrendelkezési jogot.

5. Alapfogalmak

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalt megtekinti (Látogató), illetve a Weboldal bizonyos szolgáltatásának igénybe vétele céljából személyes adatait a weboldalon keresztül megadja (Felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a Weboldal bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan adat és információ, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

6. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen céllal?

a) Weboldal megtekintésével járó adatgyűjtés

Weboldalunk szabadon látogatható. Nyilvános tartalmának megtekintéséhez a látogatóktól semmilyen személyes adatot nem kérünk.

Minden weboldal – így a miénk is – használ „sütiket” (apró kód, angolul cookie), amelyek rövidebb-hosszabb időre a látogató által böngészésre használt számítógépre vagy mobil eszközre kerülnek. A sütik fontos technikai feladatokat látnak el. A bennük foglalt információk alapján a látogatók személye semmilyen formában nem azonosítható. Használatukat a látogatók a böngészőjükben – egyéni döntésük szerint – engedélyezhetik vagy letilthatják. A sütikről részletes információ a 6./e) pontban és a Süti (cookie) tájékoztató című mellékletben található.

Weboldalunk statisztikai elemzés céljából webes analitikai eszközökkel minden látogatásnál rögzít néhány – személy beazonosítására alkalmatlan – információt (pl. a látogatás tényét, a megtekintett oldalakat, a látogatás időtartamát stb.). Részletekről bővebben a 6./g) pontban adunk tájékoztatást.

b) Regisztrált felhasználók adatai

Weboldalunk a látogatók köréből nem gyűjt olyan regisztrációkat, amikhez személyes adatokat kellene megadni (pl. hírlevélre való feliratkozás céljából nevet, e-mail címet).

c) Hozzászólások, kommentek

Weboldalunkon nincs engedélyezve hozzászólás, kommentelés, így ehhez kapcsolódó személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek) gyűjtése sem történik.

d) Kapcsolatfelvételi/megrendelő űrlap

Weboldalunkon kapcsolatfelvételésre és megrendelésre szolgáló űrlap található.

Használata a felhasználók, látogatók számára önkéntes.

Az űrlapon bekért adatok: név, e-mail cím, megrendelés vagy kérdés, üzenet.

Az adatgyűjtés célja: lehetőséget biztosítani a látogatóknak a kapcsolatfelvételre, illetve az érintett aloldalakon ismertetett szolgáltatás megrendelésére.

Az adatgyűjtés jogalapja: a látogatók által az űrlapon beküldött kapcsolatfelvételi/rendelési üzenet és a válaszadáshoz szükséges elérhetőségek.

Az adatok használata: az űrlapon megadott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatot kezdeményező személlyel történő kétirányú kommunikáció céljából használjuk fel, listába nem gyűjtjük, hírlevél- vagy reklámküldésre nem használjuk, és csak addig őrizzük, amíg a kétoldaló kapcsolattartás azt megkívánja, illetve az Érintett kérésére bármikor töröljük.

e) Sütik (cookie-k)

Mint a weboldalak többsége, a mi weboldalunk is használ cookie-kat, magyarul sütiket. Ezek technikai információkat tartalmazó apró kódcsomagok, többféle fajtájuk van, mivel többféle funkciót látnak el.

Használatukra weboldalunk minden látogatójának a figyelmét felhívjuk, lehetővé téve, hogy a sütik szerepéről és működéséről, engedélyezéséről vagy tiltásáról szóló tájékoztatónkat elolvassák, és döntsenek a használatuk tudomásul vételéről.

A sütik (cookie) a weboldal megtekintésekor a Látogatók, Felhasználók számítógépére vagy böngészésre használt mobil eszközére kerülnek, és meghatározott ideig ott tárolódnak.

Használatuk engedélyezése vagy tiltása kizárólag a Felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy tiltást, valamint a már ott lévő sütik törlését saját böngészőjükben ők maguk tudják beállítani.

A sütik fajtáiról, valamint engedélyezésük vagy letiltásuk lehetőségéről részletes ismertető található a vevoszerzo-weboldalak.hu/cookie-suti-tajekoztato/ oldalon.

f) Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető oldalak és bejegyzések egy része külső forrásból – más webhelyekről – származó, beágyazott tartalmakat is megjelenít (pl. videók, képek, cikkek stb.).

Ezek a más webhelyről származó, beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

Nagy a valószínűsége, hogy ezek a forrásként használt weboldalak statisztikai adatokat gyűjtenek a beágyazott tartalom megtekintéséről, sütiket használnak vagy harmadik féltől származó követőkódot működtetnek, és elemzik a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődést.

A külső forrás által végzett adatgyűjtésekért és az adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért az adott forráshely üzemeltetője a felelős.

g) Webanalitikai eszközök

Weboldalunk elemzés céljából látogatottsági statisztikai adatokat, illetve a Weboldal működésére vonatkozó technikai és egyéb információkat gyűjt. Ezek az információk nem tartalmaznak személyes adatot, de a látogatók földrajzi megoszlásával, érdeklődésével (általuk keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak) és viselkedésével (első vagy visszatérő látogató, a weboldalon töltött időtartam stb.) kapcsolatban statisztikai adatokat szolgáltatnak számunkra.

Weboldalunkon a következő analitikai eszközöket használjuk:

Google Analytics

A Google Analytics a weboldal látogatottságáról készít statisztikákat, jelentéseket. Segít a weboldal üzemeltetőjének a látogatottság elemzésében, a weboldal tartalmának fejlesztésében, a hirdetések optimalizálásában. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találtak rá a weboldalra, a világ mely részéről érkeztek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek. Az Analytics a látogatók személyének azonosításához szükséges adatokat nem gyűjt. Bővebb információk:
https://www.google.hu/intl/hu_ALL/analytics/features/index.html

Google Search Consol

A Google Search Consol a webmesterek segédeszköze, amivel megtudható, hogyan szerepel a honlap a Google találati listáin, hány aloldalt tart nyilván a Google az index-állományában, milyen programozási hibák vannak a weboldalon, mit kell tenni a keresőre optimalizáláshoz és a weboldal sikeres működéséhez. Személyes adatokat ez az eszköz sem gyűjt.

h) Online marketing

Google Adwords (újabb nevén Google Ads) Remarketing követőkód

Weboldalunk jelenleg nem használ Google Remarketing követőkódot.

Google konverziókövetés

Weboldalunk Google konverziószámláló kódot nem használ.

7. Kivel osztjuk meg a felhasználók személyes adatait?

A megtekintésekről gyűjtött anonim adatokat, illetve a felhasználók által például kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadott személyes adatokat harmadik féllel nem osztjuk meg, és nem használjuk kéretlen reklámok vagy hírlevelek terjesztésére.

8. Mennyi ideig őrizzük a megadott személyes adatokat?

 1. a) A hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a Weboldal informatikai rendszerében, a webszerveren maradnak. Ennek célja az, hogy a hozzászóló összes ezt követő bármely hozzászólása általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások várólistájára.
 2. b) A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a webszerveren, a saját kezelésükben lévő felhasználói profiljukban kerülnek tárolásra. Bármely regisztrált felhasználó bármikor megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a saját személyes adatait. Ezen információkat a honlap kezelője is megtekintheti és a felhasználó kifejezett kérésére módosíthatja vagy törölheti.

9. Hogyan védjük az általunk kezelt személyes adatokat?

Adatkezelő megbízásából a Tárhelyszolgáltató gondoskodik a megfelelő szintű, biztonságos, beépített és folyamatos adatvédelemről. A Tárhelyszolgáltató korszerű technikai és informatikai eszközöket alkalmaz annak érdekében, hogy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést lehetetlenné tegye.

A védelmi intézkedések ellenére esetleg előforduló, az Érintettekre nézve kockázattal járó illetéktelen hozzáférés, illetve a személyes adatok illetéktelen felhasználása (adatkezelési incidens) esetén Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, továbbá megteszi a GDPR és az Infotörvény által előírt kötelező hatósági bejelentést, és haladéktalanul intézkedik a kármentésről, valamint a megfelelő adatvédelmi állapot helyreállításáról.

Az Adatkezelő – amennyiben valamilyen okból személyes adatok továbbítása válik szükségessé –, az adatállomány titkosításával gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről.

10. Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást és/vagy profilalkotást?

Weboldalunk programja semmilyen automatikus profilalkotást nem végez.

A feltétlenül szükséges személyes adatok bekérése, webszerverre és az Adatkezelőhöz való továbbítása, webszerveren történő mentése, tárolása, őrzése és biztonsági védelme automatikusan történik kapcsolatfelvételi űrlap beküldése, online megrendelés vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén.

A kapcsolatfelvételhez, online rendelés teljesítéséhez elengedhetetlen személyes adatokat csak a Weboldal tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője ismerheti meg, és használhatja fel – az Érintettek egyértelműen kifejezett akaratának megfelelő célra (pl. visszahívás, e-mailen történő válaszadás, megrendelés visszaigazolása és teljesítése).

Online megrendelés esetén a teljesítést és a számlázást, valamint a megrendelő ehhez szükséges személyes adatainak kezelését a Weboldal tulajdonosa és általa megbízott alkalmazott végzi.

Az általunk használt Google analitikai eszközök (Analytics, Search Consol), továbbá a Google Adwords hirdetési rendszer által gyűjtött – a látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – statisztikai információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják és őrzik – a cég által Interneten is közzétett biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően.

11. Továbbítjuk-e valahová az adatokat?

A Felhasználóktól, Érintettektől kapott személyes adatokat külső adatfeldolgozónak vagy egyéb harmadik személynek soha nem továbbítjuk, senkinek ki nem adjuk, nyilvánosságra nem hozzuk, nem  értékesítjük (nem adjuk el), védelméről pedig a tárhelyszolgáltatóval együtt gondoskodunk.

A hozzászólási-, illetve a kapcsolatfelvételi űrlap beküldésekor megadott személyes adatokat a közvetítő és a fogadó szervereken működő automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. Az ellenőrzés nem a tartalomra vonatkozik, hanem a spam-ek és/vagy vírusfertőzések kiszűrése a célja.

12. Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett a saját adataival kapcsolatban?

Az Érintett az Adatkezelőnél a megjelölt elérhetőségeken

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását
 • tiltakozást jelenthet be
 • és rendelkezhet korábban adott hozzájárulásának visszavonásáról

Érintett ezekkel a jogaival bármikor élhet.

A Weboldalon saját kezűleg regisztráló Felhasználónak, Érintettnek joga van a tárolt személyes adatait kikérni export fájlban, ami minden adatot tartalmaz, amit korábban ő a Weboldal rendelkezésére bocsátott.

Kérheti továbbá, hogy bármilyen – korábban megadott – személyes adatát módosítsuk vagy töröljünk. A törlés nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket  technikai, adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okból kötelező megőriznünk.

13. Kapcsolati adatok

Adatkezelő:

Média-Mix Betéti Társaság

 • Székhely: 6725 Szeged, Sárkány u. 10.
 • Cégj. sz.: 06-06-000085
 • Adószám: 21615207-1-06
 • Képviselő: Lovászi József ügyvez.
 • Tel.: +36 30 938 7561
 • E-mail: lovaszi(kukac)invitel.hu

Adatvédelmi hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság